вторник, 27 октября 2015 г.

Хэ́ллоуи́н (англ. HalloweenAll Hallows' Eve или All Saints' Eve) — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах. 
Кому интересно узнать, как празднуют Halloweenв в  разных странах, посетите вкладку  ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ.

четверг, 8 октября 2015 г.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 13.11.2015 р. – англійська мова.
Осіння сесія Олімпіади Олімпус з англійської мови проводиться для учнів 4-11 класів. Тест олімпіади складається з 30 завдань. До кожного з них запропоновано 4 варіанти відповідей. В тестах осінньої сесії одна, дві, три або всі відповіді можуть бути правильними, а може і не бути правильного варіантуОлімпіада з англійської мови перевіряє вміння учнів вдумливо читати, спілкуватися, знання лексики та граматики.  Кожен Учасник олімпіади, незалежно від отриманого результату отримує диплом УчасникаДля переможців олімпіади -  книги в нагороду та дипломи лауреатів.
ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ: 
4 КЛАСИ (Сичов Ілля, Соколенко Евеліна, Бондаренко Максим, Чернявський Максим, Чистобородова Злата, Шишиморова  Поліна, Мозуль Олександр, Шевченко Анжеліка), 5 КЛАСИ (Олійник Максим, Ушаков Михайло, Олійник Ярослав, Пшеничний Роман, Коробов Дмитро).


воскресенье, 4 октября 2015 г.

Повторение

Глагол  to be.

Глагол to be ([tʊ bi:] – ту би) используется для того, чтобы сказать, кто мы есть или  кем являемся;
для каждого местоимения у него своя форма:
            I                                      He, She, It                          You, We, They
          am [ӕm]                     is [iz]                               are [a:] 
!!! Глагол to be не переводится на русский язык:
 I am brave. –  Я (есть) храбрый.                       He is a boy. – Он (есть) мальчик.
                                  We are friends. -  Мы (являемся) друзьями

Задание 1. Заполни пропуски подходящей формой глагола to be:
I __________ kind.                                  You ___________ silly.
Helen _________smart.                          Peter ________ brave.
We ________ friends.                             She _________ happy.
Tom and Jerry ________ nice.               They _________unlucky.
Bart __________cute.                              John and I _________ funny.

Если мы хотим сказать, кем мы не являемся, нам достаточно поставить отрицательную частицу «not» ([nɔt])  после глагола to be.
                  I                                        He, She, It                                You, We, They
 am  not   =  `m not                       is not = isn`t                              are not  = aren`tсуббота, 3 октября 2015 г.